Smslån

Sedan 2006 har det i Sverige funnits smslån som är ett sätt att ta ett lån genom att ansöka via SMS. En ansökan om ett lån via SMS går oftast till så att man skickar personnummer, kontonummer ocheventuell övrig relevant information via SMS till ett företag som erbjuder sms lån. Ett sms-lån har ofta en hög effektiv ränta och de valörer som går att ta sms lån i är oftast väldigt så jämfört medandra typer av lån. När man tar ett sms-lån behöver man aldrig lämna någon säkerhet.