Smslån ränta

Den SMS-lån ränta man betalar när man tar ett SMS-lån beror på de direkta kostnader som företagetsom erbjuder SMS-lånet har. Det kan också vara så att avgifter tillkommer då man tar SMS-lån ochdetta räknas in om man ska beräkna den effektiva ränta som ett SMS-lån har. Ju kortare och mindreSMS-lån man tar, desto högre blir också oftast den effektiva räntan.