Skuldsanering

I ett sådant scenario där Kronofogden anser att en person aldrig någonsin kommer kunna ha möjlighet att betala några räkningar eller fakturor så genomförs en skuldsanering som gör att personen i fråga blir ”ren” från alla skulder om man följer en avbetalningsplan av Kronofogden som följer de riktlinjer som finns vid skuldsanering. Det är relativt ovanligt med skuldsanering och hos en person kan det i regel ske högst en gång.