Skuld

Vid en skuld så finns det två partner – en borgenär som lånat ut pengar (eller annat) samt en gäldenär som lånat pengarna (eller annat). Vid en skuld är det ofta så att även en ränta och avgift ska betalas till borgenären som betalning för att lånet utförts. En skuld kan också betyda en försenad betalning som bör betalas så snart som möjligt för att den inte ska hamna hos inkasso.