Räntefritt

Vid inköp av till exempel elektronik och vitvaror kan man i dagligvaruhandeln stöta på avbetalningsplaner som är räntefria. Att något är räntefritt innebär oftast att det under en viss specificerad period inte har någon ränta – man kan dock räkna med att det nästan alltid finns avgifter som tillkommer vilket på ett sätt är en slags ränta men dock inte procentuell på samma sätt. SMS-lån är ett bra exempel på lån som ibland kan vara räntefria då det är avgifter som präglar ersättningen till utlånaren.