Ränta

Vid tecknande av ett lån så kommer man överens om en ränta som utlånaren ska få av låntagaren för att låntagaren ska få teckna lånet. Räntan styrs av reporäntan som i sin tur styrs av inflationen och pengamängden i landet. En version av ränta är den effektiva räntan som baseras på alla räntor och avgifter som sedan görs om till en effektiv ränta – detta för att man enkelt ska kunna jämföra olika lån för att se vilket lån som har lägst effektiv ränta.