Löptid

När man tecknar ett lån så påbörjas en löptid som räknas ända till lånet är avslutat. Ett SMS-lån har oftast en väldigt kort löptid som kan vara så kort som bara ett par veckor. Kortlån kallas de lån som har en löptid kortare än 45 dagar och motsatsen till dessa korta lån är bolån som kan ha en amorteringstid på hela 50 år – alltså en relativt lång löptid.