Lånevillkor

Det finns många lagar och regler som bestämmer vad det är för typ av lånevillkor som kreditinstitut, banker och utlånare får låta sina kunder signera vid en låneansökan. Det är oftast väldigt mycket pappersarbete och många sidor avtal när man tecknar ett lån (beroende på vilken typ av lån det är) och det är för att mycket ska omfattas i ett lånevillkor för att inga kryphål ska finnas för någon part.