Låneföretag

Ett kreditinstitut är ett företag som sysslar med utlåning av pengar – något som också kan kallas för ett låneföretag. Ett företag som erbjuder olika typer av lån ut mot privatpersoner och företag är ett låneföretag och dessa sätter själva egna villkor, räntor och avgifter som medföljer de olika lånen. Förutsättningen för att ett företag ska kunna låna ut pengar och därmed kalla sig ett låneföretag är att lagarna och reglerna som gäller för ett låneföretag följs enlgit lagen om Bank- och Finansieringsrörelse.