Föreläggande

Ordet föreläggande har sin innebörd i att man som person eller företag har skyldigheten att genomföra någonting. Det kan vara att man som person har ett föreläggande över sig om att betala en räkning för att man urinerat offentligt eller kastat skräp utomhus. Ett föreläggande är något som oftast inte går att avsäga sig från eller överklaga men i vissa enskilda fall finns undantag – beroende vad det har att göra med.