Avgift

I allmänna termer så menas en ”avgift” med någon typ av kostnad för att något ska genomföras. Itermer inom ekonomi och speciellt privatekonomi så är en avgift ett fast belopp som låntagarenska betala vid tecknande av ett lån för att utlånaren (banken) ska täcka de fasta utgifter som finnsi samband med lånet så som administration och handläggning. En avgift behöver vid ett lån enbartbetalas en gång och detta är då lånet tecknas.